Stravné

Stravné se hradí vždy předem – nejpozději do 15.dne daného měsíce. Záloha činí 1.200,- Kč. Na začátku dalšího měsíce provede vedoucí ŠJ vždy vyúčtování.

Možnosti platby:

  • Bezhotovostní platbou – převodem na účet
  • Složenkou vydanou školní jídelnou
  • Hotovostní platbou v kanceláři sociální pracovnice

Školné

Výše úplaty za vzdělávání (školné) je stanovena jako měsíční, s platností vždy na 1 školní rok. Ředitelka MŠS stanoví měsíční výši úplaty pro příslušný školní rok a zveřejní ji na nástěnce pro rodiče nejpozději vždy 30.června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání v průběhu školního roku oznámí výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.

Školné se hradí nejpozději do 15. max. 20. dne daného měsíce.

Možnosti platby:

Bezhotovostní platbou – převodem na účet
Hotovostní platbou v kanceláři sociální pracovnice

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com